Wirtualna Biblioteka Kaligrafii i Liternictwa

*Aktualizacja: 14.09.2021.


Witam w Wirtualnej Bibliotece Kaligrafii i Liternictwa!

Welcome to the Virtual Calligraphy and Lettering Library!
Willkommen in der Virtuelle Kalligraphie- und Schriftbibliothek!
¡Bienvenido a la Biblioteca Virtual de Caligrafía y Letras!
Bienvenue à la bibliothèque virtuelle de calligraphie et de lettrage!


Miałam być bibliotekarką... Kiedyś, po czterech miesiącach wytężonych poszukiwań, w końcu znalazła się oferta jakże pięknej i pasjonującej pracy - w bibliotece! Książki są przecież cudowne! Mają w sobie tyle liter, treści i papieru... A i bywają okładki tak niezwykłe, że chce się mieć swój egzemplarz, tylko ze względu na jego wygląd (to nie to samo, co oceniać książkę po okładce - to przecież czysta chęć posiadania czegoś ładnego i dla jednych jest to biżuteria, dla innych - książka...). Życiowe sprawy jednak podsunęły mi do podjęcia pewną decyzję: albo..., albo...


Nie wybrałam biblioteki. Doświadczenie bibliotekarskie zdobyte jako nauczycielka nie poszerzyło się. Jednak, czym nie mogę być zawodowo, mogę stać się prywatnie albo w internecie. Mam swój zasobik domowy i pragnę dodatkowo stworzyć tu oto Wirtualną Bibliotekę Kaligrafii i Liternictwa, a mianowicie podać linki do pozycji, które można pobrać lub przeglądać online i podziwiać, i uczyć się.


Photo by Zdeněk Macháček on Unsplash

Spis działów*:

Książki i podręczniki po polsku (35 pozycji)
Książki i podręczniki obcojęzyczne (78 pozycji)
Perełki kaligraficzne (1 propozycja)
Dla dzieci (1 pozycja)
Ćwiczenia i szablony (9 pozycji)

Książki i podręczniki po polsku

 1. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Ala ma pióro-warsztaty projektowania krojów pism inspirowanych kaligrafią = Ala has a pen-workshop on type design based on calligraphy, Katowice 2012 (język polski i angielski)
 2. Antuszewicz, M., Kalligrafia polska, rosyjska, francuzka i niemiecka ułożona podług najnowszych zasad, Warszawa 1843
 3. Baranowski, M., Specyalna metodyka klasy elementarnej obejmująca Specyalną metodykę nauki czytania na podstawie pisania, a zarazem instrukcyą do nowego Elementarza polskiego, metodykę nauki pisania, (kaligrafii), śpiewu i gimnastyki, Lwów 1892
 4. Buzek, K., Elementarz, Cieszyn 1924
 5. Czernecki, J., Najdawniejsze wzory pisma polskiego i polskie podręczniki do nauki kaligrafii, Lwów 1902
 6. Czernecki, J., Najdawniejsze wzory pisma polskiego i polskie podręczniki do nauki kaligrafii: przyczynek do dziejów pedagogii, dydaktyki i metodyki w szkołach i domach polskich, Lwów 1902
 7. Czernecki, J. 1. Jana Januszowskiego Nowy karakter polski z r. 1594 2. Stanisława Serafina Jagodyńskiego: Kalligraphia abo Cancellaria z r. 1695, Lwów 1902
 8. Czernecki, J., Podręcznik do nauki kaligrafii dla użytku szkolnego i domowego, Lwów 1904
 9. Czernecki, J., Przewodnik do wzorów pisma ozdobnego, Lwów 1897
 10. Czernecki, J. Stanisława Serafina Jagodyńskiego "Kalligraphia abo Cancellaria" z r. 1695, Lwów 1903
 11. Czernecki, J., Znaczenie działu złotego w estetyce i kaligrafii, Lwów 1903
 12. Dawid, J. W., Osterloff, W., Szyc, A., Metodyczny kurs nauk. Rok I i II. Nauka o rzeczach. Nauka czytania i pisania. Arytmetyka. Kaligrafia, Warszawa 1898
 13. Favarger, Niezawodna sztuka pięknego i spiesznego pisania w dwudziestu pięciu lekcyach a nawet bez nauczyciela, Warszawa 1847
 14. Feldmann, K., Nowa oryginalna metoda nauki pisania do użytku szkolnego i domowego: na podstawie taktowo-grupowego systemu stopniowo przeprowadzona, Kraków 1879
 15. Guhra, P., Kaligraficzne wzory polskie: dla szkół wyższych i elementarnych, miejskich i wiejskich oraz do prywatnego użycia i wydoskonalenia się w sztuce pisania, Gniezno 1783
 16. Gołębiowski, J., Nauka pisania na nowych poglądach, Lwów 1917
 17. Ingold, T., Rysowanie, pisanie i kaligrafia"Teksty Drugie" 2015 - antropologiczne rozważania
 18. Instrukcya dla nauczycieli kaligrafii w gimnazyach i szkołach obwodowych, 1824 (język polski i rosyjski)
 19. Jagodyński, S. S., Kalligraphia abo cancellaria, Kraków 1695
 20. Kalligrafia polska, francuska, łacińska, niemiecka i ruska dla młodzieży polskiej ułożona, Wrocław 1833
 21. Kopczyński, A. O., Nauka o dobrém piśmie, Warszawa 1807
 22. Litwinowicz-Droździel, M., Oko i ręka. Piśmienności wieku XIX, "Teksty Drugie" 2015
 23. Majewski, P., Męka kopisty i rozkosz kaligrafa. Przyczynek do problemu psychodynamiki pisma w europejskim średniowieczu, "Teksty Drugie" 2015
 24. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Program gimnazjum państwowego: gimnazjum niższe. Część IV. Nauka, rysunek, praca ręczna, śpiew, Warszawa 1925 (Inne wydania: 19191922, 1928)
 25. Program do wykładu kaligrafii, Warszawa 1855 (język polski i rosyjski)
 26. Promyk, K., Wprawy w piękne pisanie piórem, czyli wzory kaligraficzne przenośne z objaśnieniami i radami dla uczących i uczących się, Warszawa 1906
 27. Rakoczy, M., Materia, ciało, wizualność czyli jak lepiej zrozumieć pisanie, "Teksty Drugie" 2015
 28. Rakoczy, M., Szkoła, pismo, reprodukcja – między antropologią edukacji a teorią piśmienności, "Teksty Drugie" 2014
 29. Szablowski J., Tatuch, S., Podręcznik do nauki kaligrafii, Lwów 1904
 30. Szretter, P., Nauka pięknego pisania (kaligrafii). Wskazówki dla nauczycieli i uczniów, Warszawa 1889
 31. Szumski, T., Wzory pisania charakteru polskiego, francuzkiego, niemieckiego, i rossyiskiego, podług nayłatwieyszey metody ułożone i własnym kosztem wydane, Poznań 1810
 32. Szybiński, D. G., Sztuka pisania w trzech rozdziałach wyięta z encyklopedyi i pożytecznymi przydatkami pomnożona, Warszawa 1781
 33. Śliwka, J., Materyały do kaligrafii zastosowane do gramatyki języka polskiego z dodatkiem niemieckim, Cieszyn 1894
 34. Tatuch, S., Nauka pisma użytkowego i ozdobnego: podręcznik dla nauczycieli i uczniów seminariów nauczycielskich, Lwów 1927
 35. Zasady kaligrafii Karstera, czyli Amerykański sposób nauczenia się łatwo, porządnie i pięknie pisać, podług danego wzoru, z opisem wynalezionego do tego celu narzędzia (z rycinami), Warszawa ok. 1820

Książki i podręczniki obcojęzyczne

 1. Alphabet orné, XVIII w.
 2. Amphiareo da Deffara, V., Opera di frate Vespasiano Amphiareo da Ferrara dell’ordine minore conventvale, nella qvale s’insegna a scrivere varie sorti di lettere, 1572 (język włoski)
 3. Arrighi, L. V., La Operina, Roma 1522 (język włoski)
 4. Beauchesne, J. de, Le Tresor d’escriture, auquel est contenu tout ce qui est requis & nécessaire à tous amateurs dudict art., Lyon 1580 (język francuski)
 5. Beaulieu, Exemplaires du Sieur Beaulieu : où sont monstrées fidellement toutes sortes de lettres et caracteres de finance…, 1599 (język francuski)
 6. Boissens, C., Grammato-graphices, 1605 (język łaciński)
 7. Boissens, C., Promptuarium variarum scripturarum…, 1594
 8. Cabreea Rodriguez, Á., La escritura gótica libraria: su trazado y técnica de ejecución, 2009 (język hiszpański)
 9. Carpentier, J., Exemplaer Boeck, 1618 (język holenderski)
 10. de la Chambre, J., Exemplaer-boeck inhoudende verscheijden geschriften…, 1649 (język holenderski)
 11. Cresci, F., Essemplare di piu sorti lettere, 1583 (język włoski)
 12. Cresci, G. F., Il perfetto cancellaresco corsivo, Roma 1579 (język włoski)
 13. Cornelisz, O., Collection of manuscripts, 1615.
 14. Curione, L., La notomia delle cancellaresche corsiue, & altre maniere di lettere, 1588 (język włoski)
 15. Fopsz Lely, L., Ieughts nut'lijck A.B.C. Vervatende meest alle de voornaemste, 1614 (język holenderski)
 16. [Fragment eseju o sztuce kaligrafii], XVIII w. (język chiński)
 17. Fugger, W., Ein nutzlich vnd wolgegrundt Formular Manncherley schöner schriefften, 1562 (język niemiecki)
 18. le Gangneus, G., La Technographie ou brieve methode pour parvenir à la parfaite connoissance de l’ecriture françoyse ; La Rizographie ou les sources, elémens et perfecçions de l’ecriture italienne… ; La Caligraphie ou belle écriture de la lettre grecque (trzy ksiązki w jednym woluminie), 1599 (język francuski)
 19. Geissler, J. F. W., Anweisung zur Dreßdner Cantzleymäßigen Schreib-Art, Erster Theil, der Schreiblustigen Jugend zur Nachahmung gefertigt, Dresden ok. 1750
 20. Geissler, J. F. W., Derer Orthograph- u. Calligraphischen Vorschrifften, nach dermalr. Dreßdner Cantzleymäßigen, Schreib-Art, Zweyter Theil. Der Schreibbegierigen Jugend zu doppelter, Kurzbarkeit herausgegeben, Dresden ok. 1750
 21. Hamon, P., Alphabet de Plusieurs sortes de lettres, 1567 (język francuski)
 22. Hamon, P., Recueil d’alphabets et d’exemples d’écritures anciennes, 1566 (język francuski)
 23. Hondius, J., Theatrum Artis Scribendi, 1614 (język łaciński)
 24. van den Horick, B., Livre contenant plusieurs sortes d’escritures avecq divers traicts…, 1633 (język francuski)
 25. van den Horick, B., Schreibmeisterbuch…, 1632 (różne języki)
 26. Iciar, J. de, Arte subtilissima, por la qual se enseña a escreuir perfectamente…, 1553 (język hiszpański)
 27. Iciar, J. de, Recopilacion subtilissima: intutilada Orthographia practica…, 1548 (język hiszpański)
 28. Johnston, E., Writing & Illuminating & Lettering, London 1942
 29. Klepp, G., Theatrum Emblematicum, 1623 (język łaciński)
 30. Koch, R., Das Schreibbüchlein. Eine Anleitung zum Schreiben, Kassel 1939 (język niemiecki)
 31. Komans, M., Dienstige voorschriften voor de leergierige in de schrijvkonst, około 1690 (język holenderski)
 32. Komans, M., Inleiding tot de Schryvkonst, około 1690 (język holenderski)
 33. Lambert, F., Letter Forms: 110 Complete Alphabets, New York, 1972
 34. Lancel, H., de Swaef, S., Gedichten van verscheijde poëten…, 1628 (język holenderski)
 35. Lucas, F., Arte de escrivir…, Madrid 1608 (język hiszpański)
 36. Łakomska, B., The Great Era of Art Collecting in China, 2014
 37. Mercator, G., Literarum latinarum, 1540 (język łaciński)
 38. Murakk'a Album miniatur oraz pięknej kaligrafii przez Mahmuda an-Niszaburi kaligrafa szacha Ismaila Safavi, XVI-XVII
 39. Mueller, R., Deutsche Vorschriften, Leipzig 1804 (język niemiecki)
 40. Muster Alphabete
 41. Navarro, M., Javier, F., Las formas artísticas de la tipografía y la caligrafía como vehículo histórico de expresión del Zeitgeis, 2014 (język hiszpański)
 42. Neudorffer, J., Ein gute Ordnung und kurtze unterricht der fürnemsten grunde…, 1555 (język niemiecki)
 43. Palatino, G. B., Compendio del gran volvme de l'arte del bene et leggiadramente, 1578 (język włoski)
 44. Paillasson, L'Art d'ecrire réduit a des démonstrations vraies et faciles, avec des explications claires, pour le Dictionnaire des Arts, Paris 1763 (język francuski)
 45. Paulini, G., [Alphabet orné : recueil factice], 1570
 46. Perling, A., 10 plates with traits de plume, około 1693.
 47. Perling, A., Album met schrijfvoobeelden van Ambrosius Perling, około 1685
 48. Perling, A., Exemplaar Boeck inhoudende verscheijde nodige geschriften…, 1679 (język holenderski)
 49. Perling, A., Schat Kamer van verscheyde geschriften, 1685 (język holenderski)
 50. Perret, C., Exercitatio alphabetica, 1569 (język łaciński)
 51. Picchi, C., Libro primo di cancellaresche corsive, Roma 1609 (język włoski)
 52. Pisani, F., Il libro primo di cancellaresche, corsive, mercantile et diverse maniere di lettere bastarde , Genova 1620 (język włoski) 
 53. Plantin, Ch., ABC, ou Exemples propres pour apprendre les enfans à escrire..., 1568 (język francuski i łaciński)
 54. Posselius, L’Art d’Ecrire Nouvellemt mis au Jour Pour L’instruction de la Jeunesse, 1600-1700 (język francuski)
 55. Prashād, D., Arzhang-i cīn, (język urdu, pismo perskie)
 56. la Rue, J. de, Exemplaires de plusieurs sortes de lettres, 1569.  &  Alphabet de dissemblables sortes de lettres italiques…, Paris 1565 (język francuski)
 57. Sambix, V., A manuscript, około 1600 (język francuski)
 58. Scalzini, M., Il Secretario, Venetia 1587 (język włoski)
 59. Sciena, A., Opera del reverendo padre don Avgvstino da Sciena, monaco certosino: nellaquale s’insegna a scriuere varie sorti di lettere, Venetia 1573 (język włoski)
 60. Scipione, L., Examples of the Chancery hand, Roma 1598 (język włoski)
 61. Solo, D. X., Grunge Alphabets: 100 Complete Fonts, New York 1998
 62. Strahowsky, [Schreibkunst], Wrocław ok. 1774 (język niemiecki)
 63. Staepsens, J., Des Schreibe-Meister, Leipzig ok.1740 (język niemiecki)
 64. Strick, M., Christelycke A. B. C. ..., 1611 (język holenderski)
 65. Strick, M., Fonteyne des levens dat is schoone…, 1624 (język holenderski)
 66. Strick, M., Tooneel. Der loflijcke schrijfpen, 1609 (język holenderski)
 67. Surroca y Grau, J., Resumen de las conferencias caligráficas, Madrid 1902 (język hiszpański)
 68. Tagliente, G. A.), Lo presente libro insegna la vera arte de lo excellente scriuere (…), 1524 (język włoski)
 69. Ulrici, A. G., Vorschriften zum Schönschreiben für die Schulen in Schlesien, Glogau 1772 (język niemiecki)
 70. van de Velde, J., Deliciae variarum, insigniumque scriptuarum, 1604 (język fracuski)
 71. van de Velde, J., Duytsche exemplaren van alderhande gheschrifften Seernütende bequaem…, 1620 (język holenderski)
 72. van de Velde, J., Exemplaer Boec inhoudende alderhande’ Gheschriften…, 1607 (język holenderski)
 73. van de Velde, J., Het eerste deel der Duytscher ende Franscher Scholen exemplaer-boeck, 1614 (język holenderski)
 74. van de Velde, J., Het derde deel der Duijtscher ende Franscher Scholen Exemplaer-boeck, 1621 (język holenderski)
 75. van de Velde, J., Spieghel der Schijfkonste, 1605 (język holenderski)
 76. van de Velde, J., Thresor literaire contenant plusieurs diverses escritures les plus usitées es escoles Francoyses des Provinces unies du Pays-Bas, 1621 (język holenderski)
 77. Vries, S., Lust-hof der Schrijf-konste gheschreven…, 1610 (język holenderski)
 78. Wyss, U., Libellus valde doctus elegans, & utilis, multa et varia scribendarum literarum genera complectens, Bergeri 1564 (język łaciński)


Perełki kaligraficzne

Zobaczyć można je np. w:
 1. Muzeum Kaligrafii i Historii Pisma, które podobnie jak ta biblioteka, istnieje jedynie wirtualnie.
 2. The J. Paul Getty Museum (wyszukiwaniu pomagają słowa kluczowe związane z technikami tworzenia, np. folia, atrament, malarstwo temperowe, złoto, metale). Spójrzcie np. na to Mira calligraphiae monumenta.

Dla dzieci

Ćwiczenia i szablony

Inne ciekawe strony
 1. Dawne pismo - tu znajduje się m.in. słowniczek pojęć związanych z tekstem czy ćwiczenia w odczytywaniu starych pism.


Która z tych publikacji Cię ujęła?

Czy masz jakieś sugestie, pytania lub ciekawe linki?

Chętnie przeczytam w komentarzu lub e-mailu: piekenslowa365@gmail.com.

Monika

Komentarze

 1. Co za piękna strona 😍

  OdpowiedzUsuń
 2. Rewelacyjna strona :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Nie omieszkam skorzystać z Pani linków, jednocześnie podsyłam swoją listę (https://docs.google.com/document/d/1Rif6qT2k-2hz75IA61yatKk2nup4agbLJXCYh4VpGJs/edit#heading=h.ld11v270q9gw). Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani link także dodałam do listy :) Dziękuję!

   Usuń

Prześlij komentarz